Elwin by 3xM Automation

Elwin är ett program för utveckling av elektriska elritningar med inriktning mot automationsprojekt. Programmet lämpar sig för avancerade konstruktioner av el- eller automationsingenjörer, men även för elektriker med enklare konstruktioner.

Elwin är utvecklat av oss själva i Sverige och erbjuds i en svensk och engelsk version.

*** Uppdatering 2023-06-17 ***

Elwin version 2 är nu klar efter en tids beta-testning! Som tidigare aviserat så kommer ni känna igen dialogboxarna men huvudgränssnittet är uppdaterat.

Dom som redan har sina datorer registrerade i den gamla versionen kommer få en speciell licens (kallad 2099-licens) som kommer gälla tills år 2099. Licensen var i version 1 ej till användaren utan till datorn och en 2099-licens går därför inte att flytta till en annan dator. Kontakta order@3xm.se för att få en 2099-licens (uppge i emailet det gamla registreringsnumret samt det nya i version 2).

 

 .