OM ELWIN

Elwin är ett program för utveckling av elektriska elritningar med inriktning mot automationsprojekt. Programmet lämpar sig för avancerade konstruktioner av el- eller automationsingenjörer, men även för elektriker med enklare konstruktioner.

Elwin är ett databasbaserat CAE/CAD system, vilket i kort innebär att all grafik, text och data finns definierad i en databas. Vid redigering av kretsschema placerar användaren objekt från databasen och endast definierar ID och eventuella texter. Vid presentationen på kretsschemat hämtar Elwin data och grafik från databasen och ritar symbolen. Detta handhavandet innebär att man snabbt bygger upp sina kretsschema. Symboler på ett vanligt kretsschema innehåller ofta korsreferenser, vilket Elwin hanterar automatiskt och online. Alla korsreferenser är dessutom klickbara för direkt navigering och indikering till det kretsschemat.

Layoutredigering görs på samma sätt med objekt från databasen, som tex. layoutsymboler, kabelkanaler, DIN-skenor, måttsättningsobjekt etc.. All layoutredigering görs direkt i millimeter för att slippa skaleringsproblem vid kopiering mellan olika layoutsidor. Skalan blir alltid rätt med Elwin!

Listor skapas enkelt genom ett par musklick. Exempel på automatiskt genererade listor är kabellista, inkopplingslista, ledningslista, komponentlista, orderlista, gravyrlista, innehållsförteckning, revisionslista, I/O-lista etc.

Alla objekt i databasen är fullt redigerbara genom att öppna databasen i Elwin. Exempel på databasobjekt är logiksymboler(13 olika typer), layoutsymboler, komponenter, mångledare, enkelledare, ritningshuvud, kabelkanaler, DIN-skenor, leverantörer, valutor, bilder etc.

Export av sitt projekt kan göras genom den inbyggda konverteraren till PDF-format och DXF-format. PDF-formatet kan användas för presentation av sitt projekt på Internet (se våra exempel). DXF-formatet kan skickas till kunder som använder AutoCAD eller liknande program.

Utvecklingen av Elwin är gjort för att passa ingenjörers sätt att arbeta och vi strävar hela tiden för att förbättra programmet. Om ni har några idéer till förbättringar eller nya funktioner så tages dessa gärna emot på info@3xm.se.