Instruktion för installation av databasfiler

Databasbibliotek som mottages från 3xM hemsidan kommer i filformatet .ewx. Import av databasobjekt från en Elwin exportdatabasfil (.ewx) görs genom att:

1. Öppna databasen där objekten ska importeras.
2. Klicka Projekt i menyraden, sen klicka Importera databas.
3. Klicka knappen Välj fil... för att välja ewx-filen där objekten finns. Tänk på att byta filformatet till *.ewx.
4. I listan till vänster finns samtliga objekt från ewx-filen. Markera objekten du vill importera och tryck sen knappen >
5. När du valt alla objekt så trycker du OK och objekten importeras till ditt symbolbibliotek.