DOWNLOAD

Programmet är Shareware som innebär att du får använda programmet hur mycket och hur lång tid som helst. Det finns inga funktionsbegränsningar av ett icke registrerat program.

Genom att registrera stödjer du fortsatt underhåll och utveckling av programmet. Som registrerad användare slipper du fördröjningarna i programmet och du får tillgång till support. Licensen gäller för en dator och alla framtida uppgraderingar av Elwin.

Vid en registrering erhålls en registreringskod som tar bort fördröjningarna.

Elwin stödjer Windows 98,NT,2000,XP, Vista och Win7.

Den senaste versionen av Elwin är v1.2.10 (2017-09-27)

Nedladdning (svenska och engelska)

Nedladdning Elwin översättningsprogram (för översättning av Elwin's texter till nytt språk. Översättningsprogrammet är endast på engelska.)

Versionshistorik