DOWNLOAD

Programmet laddas ner med alla funktioner aktiverade och inga begränsningar i tid. Den enda skillnaden mot en registrerad installation och en icke registrerad är att i den icke-registrerade versionen så kan endast kretsschema öppnas om projektet innehåller max två kretsschema.

Genom att registrera stödjer du fortsatt underhåll och utveckling av programmet. Som registrerad användare kan du skapa fler kretschema och du får tillgång till support. Licensen gäller för en dator, men kan flyttas fritt mellan datorer.

Elwin stödjer Windows 7, 8, 10 och 11.

Den senaste versionen av Elwin är v2.1.4 (2023-12-21)

Nedladdning (svenska och engelska)

Versionshistorik

 

alternativ nerladdningssida: Software informer

 

Kontrollera installationsfilen med websidan VirusTotal:

Hash (sha256) för installationsfilen= 512d8229be8ef52b5944d260522b8ae9d89c6e09c28182d84c3ee8268a42c1bb

https://www.virustotal.com/gui/file/512d8229be8ef52b5944d260522b8ae9d89c6e09c28182d84c3ee8268a42c1bb